ติดต่อเรา

งานสหกิจศึกษา อาคารขวัญแก้ว ชั้น 2 ห้อง 6205

ที่อยู่ 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์. 044-009711 ต่อ 120

โทรสาร. 044-009712

E-Mail : coopvu@vu.ac.th

https://goo.gl/maps/C4MHgwX9CCKbeGHz5